วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แผนการตลาด

  


จากตาราง มาชิกเกิดขึ้นใต้สายงานเราทั้งหมดทั้งที่เราแนะนำเอง หรือคนอื่นแนะนำ นำมาคำนวนทุกรหัส
ทุกวันหากสมมุติว่าทีมงานเรา 1 แตก 2 ทำได้ภายใน 7 วัน ใช้เวลาเพียง 42 วัน ก็จะเริ่มมีรายได้วันละ 4,200 บาท
(ในรายได้ทางที่2 ) แต่บางคน 1 แตก 2 ใช้เวลาน้อยกว่านั้น ก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วัน
 (และยังมีรายได้ทางที่ 1 และทางที่ 3 อีกจำนวนมาก ผู้นำที่ขยันทำงานมากๆ ควรซื้อรหัส 3 รหัสขึ้นไป
เพื่อให้รับรายได้มากกว่า วันละ 12,600 บาท(4,200x3)
. 
การที่จะซื้อรหัสแฟรนไซส์ 1,3,7 หรือ 15 รหัส  ให้พิจารณา 2 ส่วนดังนี้  
       1.ตามความเป็นจริงในการใช้โทรศัพท์มากน้อยเท่าไหร่ เช่น 1 เดือนเราใช้ 300 บาท ก็ควรลง 3 รหัส
       เพราะหากเติมเงินสะสมครบ 300 ภายใน 1 เดือน ก็ถือว่าเราได้รักษายอดแล้ว (ใช้เบอร์เดียว)
       2. การตั้งใจหรือความขยันขยายแฟรนไซส์ หากเพิ่มรหัสแล้วเพิ่มความขยัน รายได้ก็จะเพิ่มหลายเท่าตัว
      เพราะรายได้ ทางที่ 2 จ่ายสูงสุดได้ต่อวัน 1 รหัส เท่ากับ 4,200 บาท หากเราลง 1 รหัส เมื่อสมาชิกเกิดขึ้น
       ใต้สายงาน ซ้าย 30 รหัส ขวา 30 รหัสต่อวัน  เราก็จะถึงจุดสูงสุดในการจ่ายรายได้ทางที่ 2 หากอนาคต
      สมาชิกใต้สายงานเราขยายมากกว่านี้ เราก็จะขาดโอกาสและการขึ้นตำแหน่ง บริษัทจะดูจากรายได้ต่อเดือน
    ของสมาชิก การทำหลายรหัสรายได้มุ่งสู่คุณทั้งหมด คุณก็จะขึ้นสู่ตำแหน่งอย่างรวดเร็ว รายได้ทางที่ 1 และ
    ทางที่ 2 จะได้รับเมื่อเราต้องแนะนำ ซ้าย 1 ขวา 1 (แนะนำตัวเองได้) จะอยู่ชั้นไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องติดตัว
    (คะแนนข้างแข็งจะเก็บไว้ให้ตลอดแต่ใต้สายงานฝั่งแข็งของคุณต้องมีผู้แนะนำอย่างน้อย 1 คน)